അതിമനോഹരമായയൊരു പുതിയ ഗാനം കേൾക്കാം | Yahova Ente Daivam | Wilson Piravom | Shibu Prakkanam

74 Views
Published
യഹോവ എന്റെ ദൈവം
ഞാൻ എന്നും ആരാധിക്കും..

Shibu Prakkanam-ത്തിന്റെ രചനയിലും സംഗീതത്തിലൂടെയും അതിമനോഹരമായ ഈ ഗാനം.. Wislon Piravom-ത്തിന്റെ ആലാപനത്തിലൂടെ കേൾക്കാം..ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ..
.
Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

Banner-God Loves You
Lyrics & Music-Shibu Prakkanam.
VOX-Wilson Piravom.
Programming-Pradeep Tom.
Song mixing-Jinto John.


#NewSong
#GodLovesYou