അതിമനോഹരമായ പുതിയൊരു ഗാനം കേൾക്കാം | Daivam Thurannal | Jeslet Benjamin | Rakhi | God Loves You

108 Views
Published
ദൈവം തുറന്നാൽ അടയ്ക്കുകില്ലാ
ദൈവം അടച്ചാൽ ആരും തുറക്കുകില്ലാ..

Jeslet Benjamin-ന്റെ വരികളിലൂടെ അതിമനോഹരമായ പുതിയൊരു ഗാനം കേൾക്കാം..

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

Banner-God Loves You.
Lyrics-Jeslet Benjamin.
Singer-Rakhi Rajan.
Music-Biju Punalur.

This content is Copyright to God Loves You.Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

Since 2012 God Loves You Channel Starts the journey to Spreading Gods Love to everywhere through Spiritual Christian New and Old Devotional Songs, we are trying to promote new songs and old Malayalam christian songs through our channel. There are lots of christian lyricists and musicians looking for their songs share to the world through YouTube Platform. We are just helping to promote and produce their Works and explore to the world through our channel. Anyone is interested to promote their Malayalam christian works through our channel please feel free to mail us. godlovesyou21@yahoo.com

#NewChristianSong
#GodLovesYou