ഏറ്റവും പുതിയ ആരാധന ഗാനം കേൾക്കാം | പരിശുദ്ധാത്മാവേ പറന്നിറങ്ങണമേ.. | Josy | Subin Doha | Roy John

34 Views
Published
പരിശുദ്ധാത്മാവേ പറന്നിറങ്ങണമേ
തീ നാളമായെന്നിൽ കത്തേണമേ..
അഭിഷേകത്താലെന്നെ നിറച്ചീടുവാൻ
പരിശുദ്ധാത്മാവേ പറന്നിറങ്ങണമേ..

Roy John Chirackal-ന്റെ രചനയിലൂടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആരാധന ഗാനം..Sis. Josy Joby-യുടെ ആലാപനത്തിലൂടെ കേൾക്കാം.. Br.vinod.S.BetheI-ആണ് ഈ ഗാനത്തിന്റെ സംഗീതം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

Banner-God Loves You
Singer - Sis.Josy Joby.
Music - Br.vinod.S.BetheI.
Lyrics - Roy John Chirackal.
Orchestration- Anit P Joy.
Anchor - Ruby Roy.
Camera- Manoj.
Studio - DSMC T.V.LA.
Audio mix - Stanley.
Special thanks -Pr. Anoop Gopi.
Video Edit - Aby.

This content is Copyright to God Loves You.Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

Since 2012 God Loves You Channel Starts the journey to Spreading Gods Love To Everywhere through Spiritual Christian New and Old Devotional Songs, we are trying to promote new songs old Malayalam Christian songs through our channel. There are lots of Christian Lyricists and musicians looking for their songs share to the world through YouTube Platform. We are just helping to promote and produce their Works and explore to the world through our channel. Anyone is interested to promote their Malayalam christian works through our channel please feel free to mail us. godlovesyou21@yahoo.com

#SuperHitWorshipSong
#GodLovesYou