ഏറ്റവും പുതിയ ഈ പ്രത്യാശഗാനം കേൾക്കാതെ പോകരുതേ..| Nithyathayil Njan | Jeena Ebin | God Loves You

139 Views
Published
നിത്യതയിൽ ഞാൻ കാണും
നിത്യമായി ഞാൻ അങ്ങ് വാഴും..

Edison Joy Adoor-ന്റെ പ്രത്യാശയുടെ വരികളും..Abhilash Peter-ന്റെ സംഗീതത്തിലൂടെയും ഏറ്റവും പുതിയ ഈ പ്രത്യാശഗാനം Jeena Ebin-ന്റെ ആലാപനത്തിലൂടെ കേൾക്കാം..ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ..

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

Banner-God Loves You.
Singer : Jeena Ebin
Lyrics : Edison Joy Adoor
Music : Abilash Peter
Orchestration & Keys : Dr.Jijo C John @ 9442579356
Rhythm Programming : Malamary Sasi
Additional Rhythm Programming : Kirubai Raja
Flute : JOSEY
Solo Violin : FRANCIS
Group Violin : Francis &Team

Nathaswaram : GOPI
Electric, Acoustic, Nylon, Bass Guitars : KEBA JEREMIAH
Harmony Backing : U ME n HIM, Chennai
Recorded by ANIL @ Mini Film City Studio, Cochin
Sundar, Edison Recordings : Chennai, Tamilnadu| Vocal Recorded by Vibi Varkey@ Anugraha Sound Studio,Dammam,KSA|BigB Media Vision ,Dammam KSA

Mixed and mastered by Renjith Rajan, @ MUZIC LOUNGE , Chennai DOP :Sibin Mathew Bigb Media Dammam
Cuts & Vfx : Hareesh Bigb media Dammam

Story & Direction : EBIN JACOB

#HEARTTOUCHINGSONG
#GodLovesYou