ഏവരെയും സ്വർഗ്ഗീയ പ്രത്യാശയിലേക്ക് കരം പിടിച്ചുയർത്തുന്ന മനോഹര ഗാനം | Karthavin Gambeeranadham

27 Views
Published
ഏവരെയും സ്വർഗ്ഗീയ പ്രത്യാശയിലേക്ക് കരം പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്ന മനോഹര ഗാനം..

Feba Abey-യുടെ രചനയിലും, സംഗീതത്തിലൂടെയും ഏറ്റവും പുതിയ അതിമനോഹരമായ പ്രത്യാശഗാനം Siby Renju Thomas-ന്റെ ആലാപനത്തിലൂടെ കേൾക്കാം.

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

Banner-God Loves You
Album-Yeshuvinayi
Lyrics-Feba Abey
Music-Feba Abey
Singer-Siby Renju Thomas
Orchestra-Febin Lazar
Studio-AMEN. Chengannur
Camera-Vinu Indravallara Joby Ghaza
Edit-Robin Emmanuel

This content is Copyright to God Loves You.Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

Since 2012 God Loves You Channel Starts the journey to Spreading Gods Love To Everywhere through Spiritual Christian New and Old Devotional Songs, we are trying to promote new songs old Malayalam Christian songs through our channel. There are lots of Christian Lyricists and musicians looking for their songs share to the world through YouTube Platform. We are just helping to promote and produce their Works and explore to the world through our channel. Anyone is interested to promote their Malayalam christian works through our channel please feel free to mail us. godlovesyou21@yahoo.com

#NewMalayalamChristianSong
#GodLovesYou