കരുതും കരങ്ങൾ പുതിയ ആല്ബം #എന്നെ കരുതുന്ന കരങ്ങൾ കരുതുളതാ # KESTER # JIFIN # JOJO

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
115 Views
എന്നെ കരുതുന്ന കരങ്ങൾ കരുതുളതാ
ALBUM: KARUTHUM KARANGAL
SINGER : KESTER
MUSIC AND LYRICS: JIFIN A JOSEPH
MUSIC: JOJO JOHNY CHALAKUDY
NEW MALAYALAM CHRISTIAN ALBUM
Please watch more videos : https://www.youtube.com/user/KIDSBEGOOD

Please like face book page :https://www.facebook.com/Vachanam-Audios-1469385623309677
please like twitter :https://twitter.com/jifin275
please watch blog : http://vachanamaudios.blogspot.com.au/
Youtube more videos :
https://www.youtube.com/watch?v=qKiJDyFqGlw
https://www.youtube.com/watch?v=9lB70rqhUAY
https://www.youtube.com/watch?v=FWqJ7PUFicw
Category
Malayalam

Post your comment