കെ വി സൈമൺ സാറിന്റെ എക്കാലത്തെയും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനം | Pahimam Deva Deva | Traditional SuperHit Song

34 Views
Published
ഒരിക്കൽകൂടി കേൾക്കാം കെ വി സൈമൺ സാറിന്റെ എക്കാലത്തെയും ഈ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനം..

പാഹിമാം ദേവ.. ദേവാ.. പാവന രൂപാ
പാഹിമാം ദേവ ദേവാ..

Banner-God Loves You.
Lyrics & Music-Mahakavi K V Simon.
Singers-Suja Joseph & Suma Roy.
Vocal Recorded-Royal digital Studio Kuwait.
Recording & Mixing-Shibu Mylapra.
Video-Blaze Studio.

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
@God Loves You

This content is Copyright to God Loves You.Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

Since 2012 God Loves You Channel Starts the journey to Spreading Gods Love To Everywhere through Spiritual Christian New and Old Devotional Songs, we are trying to promote new songs old Malayalam Christian songs through our channel. There are lots of Christian Lyricists and musicians looking for their songs share to the world through YouTube Platform. We are just helping to promote their Works and explore to the world through our channel. Anyone is interested to promote their Malayalam christian works through our channel please feel free to mail us.

#TRADITIONALSUPERHITSONG
#GODLOVESYOU
#KVSIMONSIR