കേൾക്കാതെ പോകരുതേ ഈ പുതിയ ഗാനം | Persis John | Lalu Varghese | Daivam Vilichavarum

35 Views
Published
ഏറ്റവും പുതിയ പ്രത്യാശഗാനം..Lalu Vargherse-ന്റെ രചനയിലും Binoy Abraham Mavelikkara-യുടെ സംഗീതത്തിലൂടെ..Persis John-ന്റെ ആലാപനത്തിലൂടെ..കേൾക്കാം..

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

Banner-God Loves You
Lyrics-Lalu Vargherse.
Music-Orchestration-Binoy Abraham Mavelikkara.
VOX-Persis John.

#NewSong
#GodLovesYou

This content is Copyright to God Loves You & Revelation Media Ministry. Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

Since 2012 God Loves You Channel Starts the journey to Spreading Gods Love To Everywhere through Spiritual Christian New and Old Devotional Songs, we are trying to promote new songs old Malayalam Christian songs through our channel. There are lots of Christian Lyricists and musicians looking for their songs share to the world through YouTube Platform. We are just helping to promote and produce their Works and explore to the world through our channel. Anyone is interested to promote their Malayalam christian works through our channel please feel free to mail us. godlovesyou21@yahoo.com

Note: WE WILL NOT RE-UPLOAD ANY CONTENT IF ALREADY UPLOADED BY OTHER YOUTUBE CHANNELS.