ക്രൂശിലെ ദൈവസ്നേഹത്തെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്ന മനോഹരമായൊരു ഗാനം | Njan Ottum Yogyanalla | God Loves You

39 Views
Published
ഞാൻ ഒട്ടും യോഗ്യനല്ല എന്റെ കർത്താവേ
പാപത്തിൻ ചേറ്റിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചു..
ഞാൻ ഒട്ടും യോഗ്യയല്ല എന്റെ കർത്താവേ
പാപത്തിൻ ചേറ്റിൽ നിന്നും എന്നെ രക്ഷിച്ചു..Molly Dennis & Fr

Ashok J.-ന്റെയും രചനയിൽ ക്രൂശിലെ ദൈവസ്നേഹത്തെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മനോഹരമായൊരു ഗാനം Edison Joy-യുടെയും,Anurag Raphy-യുടെയും ആലാപനങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കാം..Anuraj Adoor-ആണ് ഈ ഗാനത്തിന് മനോഹര സംഗീതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്..

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
@God Loves You

Banner-God Loves You
Producer-Leena Ashok.
Lyrics-Ashok J.
Music-Anuraj Adoor.
VOX-Edison Joy & Anurag Raphy.
Orchestration-Jijo C John.
Editing-B2M Signature.
Special Thanks-Pr Sudhir Kurup.
Backing Vocals-Neena Philil & Rohit Fernandas.
Recorded-Oasis Studio Immanuel Prabhu.
Rythm Programming-Malamary Sasi.
Indian Precussion-Vinod.
Flute-Anil.
Voice Recorded-Jisto POP Media.
Vocal Process-Sunish.
Mixed & Mastered-Anish Yuvani AY Studio Chennai.

This content is Copyright to God Loves You.Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

Since 2012 God Loves You Channel Starts the journey to Spreading Gods Love To Everywhere through Spiritual Christian New and Old Devotional Songs, we are trying to promote new songs old Malayalam Christian songs through our channel. There are lots of Christian Lyricists and musicians looking for their songs share to the world through YouTube Platform. We are just helping to promote their Works and explore to the world through our channel. Anyone is interested to promote their Malayalam christian works through our channel please feel free to mail us.

godlovesyou21@yahoo.com