നിന്ദിച്ചു തള്ളിയവരുടെ നടുവിൽ മാനിച്ചുയർത്തുന്ന സ്നേഹം | Malayalam Christian Amazing Quotes GLY-2

23 Views
Published
നിന്ദിച്ചു തള്ളിയവരുടെ നടുവിൽ മാനിച്ചുയർത്തിയ സ്നേഹമാണ് എന്റെ യേശു..

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

This content is Copyright to God Loves You.Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

#AMAZINGQUOTES
#GODLOVESYOU