പുതിയൊരു പ്രത്യാശ ഗാനം കേൾക്കാം | Ethum Njan En Seeyonil | Jomon P | Sabu | Jessy | God Loves You

48 Views
Published
എത്തും ഞാൻ എൻ സീയോനിൽ
എന്നാശ ഒന്നേ അതെ..
കാണുന്നു ഞാൻ എൻ സ്വർഗ്ഗവീട്
പ്രിയൻ ഒരുക്കുമെൻ നിത്യവീട്..

Jomon P Koshy-യുടെ രചനയിലും, സംഗീതത്തിലൂടെയും ഏറ്റവും പുതിയ അതിമനോഹരമായൊരു പ്രത്യാശ ഗാനം കേൾക്കാം..

Banner-God Loves You
Lyrics & Music-Jomon P Koshy.
Orchestration-Anil Samuel.
REC,MIX & Mastering-Shibu Mylapra (Royal Digital Kuwait)
Vocal-Sabu Vargherse & Jessy Benzey.

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

This content is Copyright to God Loves You.Any unauthorized Reproduction,Redistribution or Re-upload is strictly Prohibited of this material.Legal action will be taken against those who violate the copyright of the above material presented.

Since 2012 God Loves You Channel Starts the journey to Spreading Gods Love To Everywhere through Spiritual Christian New and Old Devotional Songs, we are trying to promote new songs old Malayalam Christian songs through our channel. There are lots of Christian Lyricists and musicians looking for their songs share to the world through YouTube Platform. We are just helping to promote their Works and explore to the world through our channel. Anyone is interested to promote their Malayalam christian works through our channel please feel free to mail us. godlovesyou21@yahoo.com

#NewHopefullChrsitianSong
#GodLovesYou