പ്രതികൂലത്തിൽ പതറിടാതെ..| Shaiju Kattapana | New Malayalam Christian Song

82 Views
Published
അടയാളമായ് അടയാളമായ്
യേശുവിൻ ചൂട് അടയാളമായ്..

Evg Sony Thomas-ന്റെ വരികളും സംഗീതത്തിലൂടെയും, Shaiju Katttapana-യുടെ അതിമനോഹരമായ
ആലാപനത്തിലൂടെ കേൾക്കാം..

Please Subscribe our channel & Don't Forget to Click on the Bell Icon
▼▼
https://www.youtube.com/channel/UC9yT3Zxwb6cyLE-BRDrj7aA?sub_confirmation=1

Banner-God Loves You.
Lyrics & Music-Evg sony Thomas.
Singer-Shaiju Kattapana.