രക്ഷിക്കുവാൻ നാഥൻ കരം നീട്ടിടുമ്പോൾ കെസ്റ്റർ ചേട്ടനും അമൃത ടോണയും പാടിയ ഒരു അതി മനോഹര ഗാനം

Thanks! Share it with your friends!

You disliked this video. Thanks for the feedback!

Added by admin
20 Views
ALBUM: ISRAELYN KEERTHANAM
LYRICS AND MUSIC: JESSY GEORGE
SINGERS: KESTER,AMIRTA TONY
DIGIAL RIGHTS TO: VACHANAM AUDIOS
Please share this wonderful Christian devotional songs 2021.
* ANTI-PIRACY WARNING *
This content is Copyright to KIDSBEGOOD ( VACHANAM AUDIOS). Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited of this material. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the following material presented!
Please watch more videos : https://www.youtube.com/user/KIDSBEGOOD

Please like face book page :https://www.facebook.com/Vachanam-Audios-1469385623309677
please like twitter :https://twitter.com/jifin275
please watch blog : http://vachanamaudios.blogspot.com.au/
Youtube more videos :
https://www.youtube.com/watch?v=qKiJDyFqGlw
https://www.youtube.com/watch?v=9lB70rqhUAY
https://www.youtube.com/watch?v=FWqJ7PUFicw
#KIDSBEGOOD
#MALAYALAMCHRISTIANSONGS
#morningprayer
#dailyprayer
Category
Malayalam

Post your comment